Nefnd um endurskoðun vímuefnastefna vill fara varlega í breytingar

Nýlega var birt skýrsla heilbrigðisráðherra um mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum vímuefnaneyslu, til aðstoðar og verndar neytendum efnanna og félagslegum réttindum þeirra, aðstandendum og samfélaginu í heild.

Skýrslan er gerð á grundvelli ályktunar Alþingis frá í maí 2014 þar sem Alþingi fól ríkisstjórninni að

 

„endurskoða stefnu í vímuefnamálum á grundvelli lausnamiðaðra og mannúðlegra úrræða, á forsendum heilbrigðiskerfisins og félagslega kerfisins, til aðstoðar og verndar neytendum efnanna og félagslegum réttindum þeirra, aðstandendum þeirra og samfélaginu í heild“.

 

Heilbrigðisráðherra skipaði starfshóp í þessu skyni með fulltrúum Embættis landlæknis, SÁÁ, ríkislögreglustjóra, geðsviðs Landspítala, Rauða krossi Íslands og velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Ráðherra skipaði Borgar Þór Einarsson formann nefndarinnar.

Í samantekt skýrslunnar kemur fram sú afstaða starfshópsins að fara eigi varlega í breytingar og gæta sérstaklega að því sem vel hefur tekist á umliðnum árum og áratugum. Tillögur hópsins miði að því að draga sem mest úr óæskilegum áhrifum núverandi stefnu án þess að henni sé kollvarpað í einu vetfangi. Eftirtaldar eru tillögur starfshópsins en nánari grein er gerð fyrir hverri þeirra í skýrslunni til Alþingis:

 1. afnám fangelsisrefsinga fyrir vörslu á neysluskömmtum,
 2. smávægileg fíkniefnabrot fari ekki á sakaskrá,
 3. einungis mæling á blóði verði látin gilda um vímuefnaakstur,
 4. fjölgun afeitrunarplássa fyrir fólk í vímuefnavanda og fjölbreyttari úrræði fyrir ólíka hópa,
 5. bætt aðgengi að hreinum sprautubúnaði og efld og gjaldfrjáls nálaskiptaþjónusta,
 6. lágmarkskröfur verði settar til að tryggja gæði meðferðar fólks í vímuefnavanda,
 7. einstaklingum í vímuefnavanda verði boðin skimun fyrir HIV og lifrarbólgu C þeim að kostnaðarlausu,
 8. rannsökuð verði þörf fyrir uppsetningu neyslurýma fyrir þá sem sprauta sig með vímuefnum,
 9. heilsugæsla verði gjaldfrjáls fyrir jaðarsetta hópa eins og heimilislausa og fólk sem neytir fíkniefna,
 10. stofnuð verði fastanefnd sem verði samráðsvettvangur vegna vímuefnamála og heilbrigðisráðherra til ráðgjafar um stefnumótun í vímuefnamálum,
 11. föngum í vímuefnaneyslu verði tryggð sömu réttindi til forvarna, meðferðar og skaðaminnkunar og öðrum,
 12. rannsókna- og forvarnastarf verði eflt til að draga úr og koma í veg fyrir vímuefnaneyslu.

Sjá skýrsluna hér: